Wyniki II etapu Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego

W załączniku podajemy wyniki II etapu Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego „Rola Narodu i Kościoła w Odzyskaniu Niepodległości” z podziałem na poszczególne diecezje. Do III etapu wojewódzkiego konkursu zakwalifikowała się najlepsza 30 uczniów. Gratulujemy!!!

Do zobaczenia  w Rzeszowie,  24 kwietnia 2018 roku.

Uczniowie zakwalifikowani:

Przemyśl

Rzeszów

Tarnobrzeg

II etap Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego – diecezja Rzeszowska

W dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 930 odbył się II etap Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego „Rola Narodu i Kościoła w Odzyskaniu Niepodległości”. Etap ten miał miejsce: w Rzeszowie, Instytut Teologiczno – Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara, ul. Witolda 11 a (dla uczniów z diecezji rzeszowskiej), w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Kraszewskiego 7A (dla uczniów z archidiecezji przemyskiej i z diecezji zamojsko-lubaczowskiej), w Tarnobrzegu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 (dla uczniów z diecezji sandomierskiej i tarnowskiej). Konkurs jest adresowany dla uczniów gimnazjów z diecezji rzeszowskiej, przemyskiej, sandomierskiej, tarnowskiej i zamojsko-lubaczowskiej,  z obszarów wchodzących w skład województwa podkarpackiego.
Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli na temat roli Kościoła w jednoczeniu Polaków na drodze do odzyskania niepodległości.

Continue reading „II etap Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego – diecezja Rzeszowska”

II etap Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego – diecezja Przemyska

W dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 930 odbył się II etap Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego „Rola Narodu i Kościoła w Odzyskaniu Niepodległości”. Etap ten miał miejsce: w Rzeszowie, Instytut Teologiczno – Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara, ul. Witolda 11 a (dla uczniów z diecezji rzeszowskiej), w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Kraszewskiego 7A (dla uczniów z archidiecezji przemyskiej i z diecezji zamojsko-lubaczowskiej), w Tarnobrzegu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 (dla uczniów z diecezji sandomierskiej i tarnowskiej). Konkurs jest adresowany dla uczniów gimnazjów z diecezji rzeszowskiej, przemyskiej, sandomierskiej, tarnowskiej i zamojsko-lubaczowskiej,  z obszarów wchodzących w skład województwa podkarpackiego. Continue reading „II etap Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego – diecezja Przemyska”

Konferencja Naukowa Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (część 2)

23 lutego 2018 r. (piątek) w  SALI  KOLUMNOWEJ Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego   w Rzeszowie odbędzie się Konferencja Naukowa Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (część 2). Jednym z organizatorów konferencji jest nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny, znajdują się pedagogiczne wskazania: Bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych oraz Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Wiele środowisk, zaangażowanych w pracę z młodzieżą, z troską przyjęło Ministerialne stanowisko. Współczesny rozwój nowych technologii mobilizuje bowiem do podejmowania wielorakich inicjatyw, które wspierają wychowawczą rolę rodziny i szkoły. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw nie ogranicza się już do świata offline, ale poszerza się o nowe spektrum doświadczeń cyfrowego świata online. Choć człowiek jest ten sam i potrzebuje relacji, to jednak w obszarze cyberrzeczywistości nierzadko pozostaje sam, gubi się,  a nawet pogrąża w nieznane dotąd uzależnienia. Pytanie – Jak wychowywać? motywuje zatem do zastanowienia się nad jakością procesu przekazywania wartości; zachęca do podejmowania działań, które pomogą w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw, tym razem w świecie cyfrowych mediów.. Continue reading „Konferencja Naukowa Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (część 2)”