Konferencja Wychowawcza „Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości”

7 grudnia 2018 r. (piątek) w  SALI  KOLUMNOWEJ Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbędzie się Konferencja Wychowawcza „Na granicy światów: dzieciństwa  i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Continue reading „Konferencja Wychowawcza „Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości””

Konkurs plastyczny na logo szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Warze i Społeczna Rada Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej rozstrzygnęły konkurs plastyczny na logo szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Przedsięwzięcie to skierowane było do dzieci przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych archidiecezji przemyskiej. Prace konkursowe napływały od 12 lutego 2018 do 15 czerwca 2018 roku. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego graficznego symboli (logo) szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz twórcza rywalizacja. Continue reading „Konkurs plastyczny na logo szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej”

IV Zjazd Rodziny Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej- Iwonicz Zdrój

22 października 2018 r W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II – Rodzina Szkół Archidiecezji Przemyskiej noszących jego imię, spotkała się Iwoniczu Zdroju. Zjazd rozpoczęła uroczysta Msza św. której przewodniczył metropolita przemyski ks. abp Adam Szal. W homilii wskazał 6 najważniejszych skarbów, którymi są: wiara, rodzina, życie, Ojczyzna, przyroda i wiedza. Są one potrzebne do zdobycia najważniejszego skarbu, jakim jest świętość, patrząc i naśladując św. Jana Pawła II. Continue reading „IV Zjazd Rodziny Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej- Iwonicz Zdrój”

Majowe spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej

10 maja 2018 roku Kraczkowej miała miejsce „Majówka”  Rodziny Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej z ks. arcybiskupem Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem.

W spotkaniu uczestniczyli też  przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Nina Kitlińska – prezes, pan Jan Szajny sekretarz oraz pan Marian Penar członek Stowarzyszenia. Continue reading „Majowe spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej”

Spotkanie opłatkowe z ks. arcybiskupem Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem

11 stycznia 2018 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie odbyło się opłatkowe spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej z ks. arcybiskupem Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Nina Kitlińska – prezes, pan Mariusz Guzek -wiceprezes, pan Jan Szajny sekretarz oraz członek Stowarzyszenia pan Marian Penar. Continue reading „Spotkanie opłatkowe z ks. arcybiskupem Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem”

III Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej – Klimkówka

25 października 2017 roku w Klimkówce miała miejsce niecodzienna uroczystość – III Zjazd Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej połączony z obchodami XX-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna i zaproszeni goście: Jego Ekscelencja Metropolita Przemyski ksiądz arcybiskup Adam Szal, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Gminy Rymanów Wojciechem Farbańcem i Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyną Przybyłą – Ostap na czele oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, przedstawiciele duchowieństwa, Zarząd Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej, dyrektorzy szkół i placówek im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej, dyrektorzy szkół i placówek z terenu Gminy Rymanów, dyrektorzy i kierownicy instytucji działających na terenie Gminy Rymanów, przedstawiciele organizacji działających na terenie Klimkówki, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Klimkówki. Continue reading „III Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej – Klimkówka”

Konkurs Interdyscyplinarny Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej – Zarzecze

Dnia 7 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Zarzeczu odbył się Konkurs Interdyscyplinarny Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Celem konkursu było dzielenie się wiedzą, rywalizacja sportowa oraz integracja uczniów i nauczycieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Małgorzata Rauch- Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Mariusz Pieniążek- Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze. Continue reading „Konkurs Interdyscyplinarny Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej – Zarzecze”