Zapraszamy na konferencję

 

Szanowni Państwo

Społeczne doświadczenia minionych kilkunastu miesięcy uczą nas wszystkich pokory i respektu do wartości podstawowych, pierwszych, które w życiu każdego z nas są najważniejsze, od których wiele zależy, które stanowią o naszej tożsamości a nawet egzystencji. Podobne troski i dylematy ustawiają nas jakby w jednym szeregu, wskazując konieczność przejścia z jednego etapu do następnego. Przejście to jest trudne, gdyż elementy, które pozostawały dotąd w równowadze, ulegają „płynnej rzeczywistości”. Pojawiają się nowe wyzwania, którym musimy sprostać; nowe szanse, które chcemy wykorzystać. A wszystko to dla dobra naszych Rodzin, które zawsze pozostają w centrum społecznej uwagi…

Organizowana konferencja online pt. „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodzin, dzieci i młodzieży. Nowe wyzwania w dobie płynnej rzeczywistości”, jest próbą odpowiedzi na mnożące się pytania i dylematy natury wychowawczej, pedagogicznej, psychologicznej  i emocjonalnej. Dziś tym bardziej pytamy: Jak wychowywać ? Jak budować relacje ale poza siecią – tu i teraz (w realu) w rodzinie, szkole i wszędzie tam, gdzie „człowiek pragnie obecności człowieka”. Cel naszego cyfrowego spotkania jest jeden: wspólnie spojrzeć w przyszłość i działać dla dobra tych, którzy realnego wsparcia potrzebują…

Adresatami konferencji są rodzice, nauczyciele, katecheci, wychowawcy, pedagodzy i psychologowie, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!!!

Program konferencji w załączniku.

30 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie

W środę 2 czerwca 2021 roku obchodziliśmy 30 rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie i zarazem 30 rocznicę konsekracji katedry rzeszowskiej. Mszę Świętą dziękczynną o godz. 18.00 odprawił ks. bp Jan Wątroba. Po Mszy Świętej  w procesji wszyscy udali się do Parku Papieskiego, gdzie miało miejsce poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II. W uroczystościach oprócz władz samorządowych, oświatowych i kościelnych uczestniczyli również przedstawiciele naszego Stowarzyszenia: Nina Kitlińska, Mariusz Guzek, Zbigniew Inglot.