II etap Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego – diecezja Rzeszowska

W dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 930 odbył się II etap Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego „Rola Narodu i Kościoła w Odzyskaniu Niepodległości”. Etap ten miał miejsce: w Rzeszowie, Instytut Teologiczno – Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara, ul. Witolda 11 a (dla uczniów z diecezji rzeszowskiej), w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Kraszewskiego 7A (dla uczniów z archidiecezji przemyskiej i z diecezji zamojsko-lubaczowskiej), w Tarnobrzegu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 (dla uczniów z diecezji sandomierskiej i tarnowskiej). Konkurs jest adresowany dla uczniów gimnazjów z diecezji rzeszowskiej, przemyskiej, sandomierskiej, tarnowskiej i zamojsko-lubaczowskiej,  z obszarów wchodzących w skład województwa podkarpackiego.
Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli na temat roli Kościoła w jednoczeniu Polaków na drodze do odzyskania niepodległości.


Do III etapu Wojewódzkiego Konkursu, który odbędzie się w Rzeszowie 24 kwietnia 2018 roku zakwalifikowało się 30 gimnazjalistów z najlepszymi wynikami w poszczególnych diecezjach.  
Wśród zaproszonych gości Diecezji Rzeszowskiej znaleźli się m.in. ks. Biskup Edward Białogłowski, ks. dr Marek Story wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, członek Rady Naukowej Konkursu oraz wykładowca WSPiA w Rzeszowie, ks. dr Krzysztof Budzyń z PCEN w Rzeszowie, członek Rady Naukowej Konkursu, ks. dr Janusz Podlaszczak proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pan Waldemar Szumny wiceprzewodniczący Rady Miast w Rzeszowie, współzałożyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, pani Izabela Pyra dyrektor PCEN w Rzeszowie,  pani Nina Kitlińska prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II, pan Mariusz Guzek wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Rzeszowie, pani Zofia Mruk dyrektor Szkoły Podstawowej w Tyczynie, pani Zofia Kwater wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Tyczynie, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, pan Piotr Ożarski opiekun dydaktyczny z PCEN.
W konkursie wzięło udział 19 uczniów z opiekunami z 7 szkół z Diecezji Rzeszowskiej.  W konkursie były reprezentowane szkoły: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa w Trzebownisku oddział Gimnazjum w Trzebownisku, Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej; Zespół Szkół w Pstrągowej, Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzyżowie, III Liceum z oddziałami gimnazjalnymi w Rzeszowie.