III edycja Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Przyrodniczego

6 marca 2018 roku odbył się etap powiatowy III edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Przyrodniczego „Polska moja Ojczyzna – przeszłość i teraźniejszość”, którego współorganizatorem jest nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.  Do tego etapu zgłosiło się 41 szkoły z całego Podkarpacia. Zmagania uczniów miały miejsce w 8 wytypowanych wcześniej placówkach, które stały się Partnerami Konkursu, a były to:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu – udział wzięły Szkoła Podstawowa nr  11  w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku, Szkoła Podstawowa  w Cieszacinie Wielkim, Szkoła Podstawowa w Sośnicy, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła  II w Dobkowicach

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy– udział wzięły Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy, Szkoła podstawowa w Dobryninie, Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w  Jasionce – udział wzięły Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jasionce, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w  Klimkówce– udział wzięły Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce, Szkoła Podstawowa w Konieczkowej, Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, Szkoła Podstawowa w Lubatowej.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanowie–  udział wzięły Szkoła Podstawowa w Ulanowie, Szkoła Podstawowa w Rudniku n/ Sanem, Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym, Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w  Orzechowcach– udział wzięły Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowcach, Szkoła Podstawowa w Drohojowie, Szkoła Podstawowa w Olszanach, Szkoła Podstawowa w Birczy, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Przemyślu, Szkoła Podstawowa w Orłach, Szkoła Podstawowa w Krasiczynie.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w  Oleszycach – udział wzięły Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach, Zespół Szkolno –Przedszkolny Lisie Jamy, Szkoła Podstawowa Ruda Różaniecka, Szkoła Podstawowa nr 2 Lubaczów, Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach, Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej, Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu (gospodarz kwietniowego finału konkursu)-  udział wzięły Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu, Szkoła Podstawowa w Maćkówce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej, Szkoła Podstawowa w Tryńczy, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chałupkach, Szkoła Podstawowa w Adamówce.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim szkołom partnerskim, dyrektorom tych szkół oraz nauczycielom, za olbrzymie zaangażowanie się w przeprowadzenie etapu powiatowego. Przede wszystkim za zaproszenie znamienitych gości, którzy zaszczycili konkurs swoją obecnością, za przygotowania sal dla uczestników, za pracę w komisjach konkursowych, za zdjęcia, dyplomy oraz nagrody na uczestników oraz za zorganizowany poczęstunek. Dzięki Państwa zaangażowaniu organizacja etapu powiatowego konkursu we wszystkich wymienionych wcześniej szkołach stała na bardzo wysokim poziomie.

Uczniom oraz ich nauczycielom organizatorzy dziękują za włożony trud i pracę w przygotowania do etapu powiatowego konkursu. Wszystkich uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego (wyniki podane są we wcześniejszej informacji), organizatorzy serdecznie zapraszają na dzień 26 kwietnia 2018 roku na godzinę 9.00 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Zarzeczu celem wzięcia udziału w finale konkursu.

Tegoroczna edycja organizowana konkursu otrzymała patronat honorowy WOJEWODY PODKARPACKIEGO, MARSZAŁKA WOJ. PODKARPACKIEGO, PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY, STAROSTY PRZEWORSKIEGO, WÓJTA GMINY ZARZECZE oraz posiada patronat merytoryczny PCEN RZESZÓW.