VIII TYDZIEŃ WYCHOWANIA „Stawać się i być wychowawcą, przewodnikiem młodych”

W mieniu naszego Stowarzyszenia pani Prezes Nina Kitlińska serdecznie zaprasza na Konferencję  VIII TYDZIEŃ WYCHOWANIA   „Stawać się i być wychowawcą, przewodnikiem młodych”  /wartość współpracy na rzecz rodziny i szkoły/

Tydzień Wychowania, to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Tydzień obchodzony jest we wrześniu każdego roku. Aktualnie,  w dniach 9-15 września 2018 roku, obchodzimy VIII Tydzień Wychowania. Inicjatywa to wyraz troski o dobro dzieci i młodzieży; to forma zwrócenia uwagi na pilną potrzebę integralnej formacji ucznia-wychowanka. Wszyscy zastanawiamy się jak skutecznie wychowywać, przekazywać najlepsze wzorce i życiowe ideały. Niekiedy otwarcie szukamy wsparcia, licząc na fachową pomoc, inspirację lub dobrą radę. Zależy nam na skuteczności, bo wychowawczych trosk współcześnie nie brakuje. Jedną  z inicjatyw podejmowanych na rzecz wychowawczej współpracy rodziny i szkoły, jest cykliczna konferencja organizowana z okazji VIII Tygodnia Wychowania w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie pod hasłem: „Stawać się i być wychowawcą, przewodnikiem młodych /wartość współpracy na rzecz rodziny i szkoły/”. Jej celem jest wsparcie działań wychowawczych, które służą dzieciom, młodzieży, rodzinom i szkołom z terenu Województwa Podkarpackiego.

Adresatami konferencji są rodzice; nauczyciele, wychowawcy, katecheci; pedagodzy i psychologowie; dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; pracownicy poradni; przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny  i szkoły. Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.