Zawiązanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej – Zarzecze

6 listopada 2015r. w Zespole Szkół w Zarzeczu obchodzono 15-lecie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym podczas, której Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski przekazał relikwie Świętego Jana Pawła II. Po Mszy św. wszyscy udali się przed figurę Patrona Szkoły, gdzie zgodnie z ceremoniałem szkolnym odmówiono modlitwę i złożono kwiaty i znicze oraz odśpiewano „Barkę”.

Na hali sportowej miało miejsce oficjalne powitanie zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Ksiądz Prałat Zenon Ruchlewicz wraz z księżmi z dekanatu, ponadto Wicekurator Oświaty w Rzeszowie pani Alina Pieniążek, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego pan Tomasz Bury, Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze pan Mariusz Pieniążek, Wójt Gminy Zarzecze pan Wiesław Kubicki. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Małgorzata i Zbigniew Gumińscy, jak też przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w osobach Wiceprzewodniczącego Zarządu pana Mariusza Guzka, członka Zarządu panią Halinę Kasyan oraz członka Stowarzyszenie pana Zbigniewa Inglota.  Nie zabrakło także przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II z Dobkowic, Iwonicza Zdroju, Jabłonki, Kańczugi, Klimkówki, Kopytowej, Krościenka Wyżnego, Orzechowiec, Przemyśla, Przeworska, Rakszawy, Świebodnej i Zapałowa. Szczególnie serdecznie zostali powitani przedstawiciele Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie z Dyrektorem Janiną Wysocką.

W dalszej części uroczystości zebrani wysłuchali okolicznościowych przemówień, głos zabrał również ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzyckiego, który podzielił się wspomnieniami o Janie Pawle II.

Po części oficjalnej wystąpili z programem artystycznym uczniowie Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Kolejnym punktem programu było zawiązanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Uroczystości tej towarzyszyło spotkanie dyrektorów, nauczycieli, katechetów z placówek oświatowych noszących imię Jana Pawła II. W tej części obrad głos zabrał również pan Mariusz Guzek, który przedstawił cele statutowe stowarzyszenia, jak również historię zawiązania stowarzyszenia oraz obecnej działalności.

W tym dniu zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić szkołę jak też Muzeum Dzieduszyckich.

W godzinach wieczornych przed Pałacem zostało zorganizowane widowisko z udziałem grupy Sarmacka Brać z Zarzecza. Zaproponowano chętnym przejażdżkę bryczką, a na zakończenie wszyscy zatańczyli poloneza w sali balowej. Uroczystość zakończyła się spotkaniem integracyjnym.