Konkurs Interdyscyplinarny Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej- Zarzecze

27 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Zarzeczu odbył się Konkurs Interdyscyplinarny Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Celem konkursu było dzielenie się wiedzą, rywalizacja sportowa oraz integracja uczniów i nauczycieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Tomasz Bury-Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Mariusz Pieniążek-Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze. Gminę Zarzecze reprezentowała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu – Anna Krzeszowska-Gwóźdź.

W konkursie wzięli udział uczniowie w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum). Udział w konkursie zgłosiło sześć szkół z terenu Archidiecezji Przemyskiej noszących imię Jana Pawła II. Konkurs miał formę drużynową i przebiegał w dwóch etapach.

Pierwszy etap – wiedzy obejmował zagadnienia z wybranych przedmiotów w obrębie podstawy programowej. Drugi etap – sportowy to ćwiczenia i zabawy lekkoatletyczne.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej najwyższe miejsca zajęły drużyny ze SP nr 3 w Rakszawie (I miejsce), SP w Zarzeczu (I miejsce), SP w Olszanach (II miejsce).

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej kolejne miejsca zajęły drużyny ze szkół: SP w Sanoku (I miejsce), SP w Rakszawie (II miejsce), SP w Olszanach (III miejsce), SP w Orzechowcach (IV miejsce) oraz SP w Zarzeczu (IV miejsce).

W kategorii klas I-III gimnazjum I miejsce zajęła drużyna z PG w Zręcinie, zaś II miejsce – PG w Zarzeczu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowali: Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego- Tomasz Bury, Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze- Marusz Pieniążek, Wójt Gminy Zarzecze – Wiesław Kubicki.

Dzięki wsparciu Prezesa Firmy Bamal Sp.z.o.o. dla wszystkich uczestników konkursu przygotowany został słodki poczęstunek.

Konkurs ten przyczynił się do promocji naszej okolicy i jej pięknych zabytków. Uczestnicy zwiedzili m.in. Kościół Parafialny p.w. św. Michała Archanioła oraz Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu. Stał się nieocenionym wkładem w rozwój współpracy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej.