II Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej – Orzechowce

II Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej w Orzechowcach  zbiegł się z obchodami  120 – lecia istnienia szkoły w Orzechowcach oraz 20 rocznicy nadania tej szkole imienia Jana Pawła II.

26 października 2016 roku przedstawiciele Rodziny Szkół archidiecezji przemyskiej wzięli udział w obchodach 120 – lecia istnienia szkoły w Orzechowcach, a także 20 rocznicy nadania tej szkole imienia Jana Pawła II. Na te uroczystości przybyli również członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny szkół im. Jana Pawła II, jak również przedstawiciele Kościoła, parlamentu, władzy wojewódzkiej, samorządowej i służb mundurowych, wśród których znaleźli się m.in.:

abp Adam Szal  metropolita przemyski

poseł na Sejm RP  p. mecenas Andrzej Matusiewicz

wicewojewoda podkarpacki – p. Witold Lechowski

wicekurator podkarpacki – p. Stanisław Fundakowski

PCDN w Rzeszowie – p. Piotr Pilch

wiceprezydent Miasta Przemyśla p. dr Janusz Hamryszczak

starosta powiatu przemyskiego p. Jan Pączek

Obchody święta naszej szkoły rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Orzechowcach, w czasie której homilię wygłosił ks. arcybiskup Adam Szal. Po niej goście wraz z licznie zgromadzonymi mieszkańcami Orzechowiec i Batycz udali się pod pomnik patrona, gdzie wspólnie odmówiono modlitwę do Św. Jana Pawła II i złożono kwiaty.

Dalsze uroczystości miały miejsce na sali sportowej, na której  wszyscy obejrzeli piękną część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Ryczan, która podsumowała dorobek szkoły, sukcesy uczniów oraz pracowników. Gorące podziękowania skierowała do wszystkich osób, które przez wszystkie lata angażowały się w rozwój placówki, dbali o jej dobre imię i pomagali w realizacji jej zadań. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy nie szczędzili gratulacji i słów uznania dla Pani Dyrektor, uczniów i nauczycieli szkoły z okazji tak pięknego jubileuszu.

Po głównych uroczystościach nastąpiło spotkanie dyrektorów Rodziny szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej obecnych na uroczystościach oraz przedstawicieli  Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z ks. arcybiskupem Adamem Szalem.

Celem spotkania było przybliżenie działalności Rodziny Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkoły im Jana Pawła II.