Konkurs Interdyscyplinarny Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej – Zarzecze

Dnia 7 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Zarzeczu odbył się Konkurs Interdyscyplinarny Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Celem konkursu było dzielenie się wiedzą, rywalizacja sportowa oraz integracja uczniów i nauczycieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Małgorzata Rauch- Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Mariusz Pieniążek- Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze.

W konkursie wzięli udział uczniowie w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum). Udział w konkursie zgłosiło siedem szkół z terenu Archidiecezji noszących imię Jana Pawła II. Konkurs miał formę drużynową i przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap – wiedzy obejmował zagadnienia z wybranych przedmiotów w obrębie podstawy programowej. Drugi etap – sportowy to ćwiczenia i zabawy lekkoatletyczne.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej najwyższe miejsca zajęły drużyny ze SP w Krośnie (I miejsce), SP w Przemyślu (II miejsce), SP w Zarzeczu (III miejsce).

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej kolejne miejsca zajęły drużyny ze szkół: SP Krośnie (I miejsce), SP w Adamówce (II miejsce), SP w Olszanach (III miejsce).

W kategorii klas I-III gimnazjum I miejsce zajęła drużyna z PG w Zapałowie, zaś II miejsce- PG w Zarzeczu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowali: Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze- Mariusz Pieniążek, Wójt Gminy Zarzecze- Wiesław Kubicki, oraz Pani Monika Rupa (Apteka Rupfarm w Zarzeczu). Wręczenia nagród oraz dekoracji uczestników konkursu dokonali: Ks. Prałat Zenon Ruchlewicz- Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Zarzeczu, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu Anna Krzeszowska- Gwóźdź, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu Sylwia Bembenek oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu dr Krzysztof Majkowski.

Dzięki wsparciu Pana Tomasza Koterby (Delikatesy Centrum w Zarzeczu), dla wszystkich uczestników konkursu przygotowany został słodki poczęstunek.

Konkurs ten przyczynił się do promocji naszej okolicy, a przede wszystkim stał się nieocenionym wkładem w rozwój współpracy Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej.  Organizatorzy składają serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji.