Majowe spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej

10 maja 2018 roku Kraczkowej miała miejsce „Majówka”  Rodziny Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej z ks. arcybiskupem Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem.

W spotkaniu uczestniczyli też  przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Nina Kitlińska – prezes, pan Jan Szajny sekretarz oraz pan Marian Penar członek Stowarzyszenia.

Spotkanie rozpoczęło się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kraczkowej. Tam tuż przed godziną 1600 powitany został przez panią dyrektor szkoły Joannę Ząbek oraz przedstawicieli uczniów ks. arcybiskup Adam Szal. Następnie wszyscy zebrani udali się do biblioteki szkolnej celem obejrzenia znajdujących się pamiątek związanych z osobą św. Jana Pawła II  oraz dokonania wpisu się do księgi pamiątkowej. Po obiedzie, rozpoczęło się robocze spotkanie przybyłych przedstawicieli szkół papieskich z ks. arcybiskupem.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący społecznej Rady Rodziny szkół archidiecezji przemyskiej,  dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu pan Krzysztof Majkowski dziękując wszystkim za przybycie poinformował, że spotkanie w Kraczkowej zawdzięczamy ks. arcybiskupowi, który na kolędowaniu w Krośnie poddał propozycję spotkania się właśnie w Kraczkowej na wspólnej majówce. Po nim głos zabrał członek społecznej Rady Rodziny Szkół, a zarazem członek Społecznej Rady Rodziny Ogólnopolskiej pan Marian Penar, który przedstawił 54 szkoły wchodzące w skład Rodziny z archidiecezji przemyskiej.  Następnie głos zabrał pan Jan Szajny sekretarz naszego Stowarzyszenia, który przedstawił wszystkim krótkie sprawozdanie z zakończonego niedawno Wojewódzkiego Konkursu Historyczno- Religijnego organizowanego z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, którego finał miał miejsce w Zarzeczu oraz zaprosił wszystkich zebranych do uczestnictwa w Ogólnopolskim Zjedzie Szkół  im. Jana Pawła II, który odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2018 roku w Radzyniu Podlaskim, proponując dla wszystkich chętnych  wspólny wyjazd z Podkarpacia.

Głos zabrała również prezes Stowarzyszenia pani Nina Kitlińska, która przekazała  szczegóły III Wojewódzkiego zjazdu uczniów i przedstawicieli szkół Jana Pawła II, który będzie miał miejsce w katedrze rzeszowskiej 1 czerwca 2018 roku. Omówiła także zakończony niedawno Wojewódzki konkurs „Rola narodu oraz kościoła w odzyskaniu Niepodległości”, którego finał miał miejsce 24 kwietnia w Rzeszowie.

Potem dyrektor Zespołu Szkół w Kraczkowej pani Joanna Ząbek przedstawiła wszystkich przedstawicieli szkół Jana Pawła II przybyłych na spotkanie.

Następnie głos zabrał ks. arcybiskup Adam Szal, który wyraził wdzięczność za możliwość takiego spotkania oraz zaproponował abyśmy jako wychowawcy kształtowali charaktery młodych uczniów kierując się owocami Ducha Świętego, którymi są Radość, Miłość, Pokój, Cierpliwość, Opanowanie i Łagodność. Zwrócił również uwagę byśmy pamiętali o szkołach, których przedstawiciele są dzisiaj nieobecni proponując tak jak w rodzinie wysłać do nich pozdrowienia ze spotkania. Podziękował także, za otwartość taką jaka jest w każdej rodzinie.

Po zakończeniu spotkania w szkole, wszyscy udali się do miejscowego kościoła pw. Św. Mikołaja na Mszę Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. arcybiskupa oraz na nabożeństwo majowe.  Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy mieli możliwość obejrzenia pamiątek związanych ze św. Janem Pawłem II, które przedstawiał  ks. Mieczysław Bizior proboszcz tutejszej parafii. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem rodziny.

W spotkaniu uczestniczyło 32 osoby: księża, siostry zakonne, dyrektorzy, nauczyciele z 14 placówek papieskich diecezji archiprzemyskiej.