XXI rocznica Pielgrzymki Jana Pawła II do Krosna

Dni 9 – 11 czerwca 2018 r. stały się dla wszystkich krośnian czasem wspominania pobytu Jana Pawła II na podkarpackiej ziemi. XXI rocznica pobytu Jana Pawła II obchodzona była bardzo uroczyście poprzez wiele inicjatyw zorganizowanych przy Sanktuarium św. Jana Pawła II.

11 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie Rodziny Radia Maryja w XXI rocznicę pobytu Ojca Świętego w Dukli i Krośnie. Punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów pobytu Jana Pawła II na ziemi krośnieńskiej była uroczysta Msza Święta. W uroczystościach wzięli udział duszpasterze diecezji przemyskiej: arcybiskup Adam Szal, arcybiskup Józef Michalik, biskup Stanisław Jamrozek. Uroczyste kazanie wygłosił abp Józef Michalik. Zauważył, że kolejne obchody rocznicy pobytu Jana Pawła II to niejako dowód wierności przesłaniu płynącemu z papieskich pielgrzymek. Dalej podzielił się także doświadczeniem przygotowania wizyty papieskiej w Krośnie oraz przesłaniem wynikającym z tej Uroczystości poprzedził program artystyczny scholii „Kefas” w reżyserii Małgorzaty Sikorskiej.

W rocznicowych obchodach i spotkaniu Rodziny Radia Maryja wzięli udział liczni działacze społeczni, samorządowcy, politycy jak również nasza Rodzina Szkół Archidiecezji Przemyskiej.  Wśród obecnych była Senator Alicja Zając, Maria Kurowska – wicemarszałek województwa, Dorota Chilik – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, starosta krośnieński – Jan Juszczak oraz prezydent Krosna – Piotr Przytocki wraz z zastępcami. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Policji, straży pożarnej, organizacji społecznych oraz szkół noszących imię Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej.