Opłatek z ks. Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem

22 stycznia 2018 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie odbyło się opłatkowe spotkanie  Rodziny Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej z ks. arcybiskupem Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II:  pani Nina Kitlińska – prezes, pani Agata Rzeszutek – skarbnik, pan Jan Szajny sekretarz,  pan Krzysztof Warchoł – członek zarządu oraz członkowie: pani Krystyna Włodarczyk, pan Marian Penar.

Spotkanie rozpoczęło się w wspólnym nabożeństwem oraz ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II, następnie ks. proboszcz Jan Bielec zaprosił wszystkich do obejrzenia izby pamięci o Ojcu Świętym, gdzie wszyscy uczestnicy wpisali się także do księgi pamiątkowej.

Dalsza część spotkania miała miejsce w sali dolnej kościoła. Wszystkich zebranych przywitał przewodniczący społecznej Rady Rodziny szkół archidiecezji przemyskiej,  dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu pan Krzysztof Majkowski. Następnie głos zabrał ks. arcybiskup Adam Szal, który przywitał wszystkich zebranych okazując wielką radość z faktu możliwości wspólnego spotkania się i kolędowania oraz integracji dyrektorów, nauczycieli i katechetów szkół Jana Pawła II.

Następnie pan Krzysztof Majkowski  poinformował  o  działalności  Archidiecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Przekazał na ręce pani Bożeny Ryczan, dyrektora Szkoły im. Jana Pawła II w Orzechowcach kronikę, która będzie dokumentowała kolejne zjazdy Rodziny. Przedstawił również propozycję wspólnej wycieczki do Wilna, która to propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Podziękował również Przedstawicielom Szkoły im. Jana Pawła II w Warze za organizację konkursu na logo Rodziny Szkół.

Po nim głos zabrał członek społecznej Rady Rodziny Szkół, a zarazem członek Społecznej Rady Rodziny Ogólnopolskiej pan Marian Penar, który przedstawił sprawy organizacyjne Rodziny.

W dalszej części głos zabrała również prezes naszego Stowarzyszenia pani Nina Kitlińska, która krótko przedstawiła działalność stowarzyszenia i zaprosiła wszystkich do uczestnictwa w Wojewódzkim Zjeździe Szkół Papieskich, który będzie miał miejsce w katedrze rzeszowskiej 3 czerwca 2019 roku.

Następnie głos zabrał pan Jan Szajny sekretarz naszego Stowarzyszenia, który przedstawił wszystkim regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Przyrodniczego, którego organizatorem jest szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu oraz nasze Stowarzyszenie, a skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z całego Podkarpacia.  Zaproponował również wspólny wyjazd przedstawicieli Archidiecezjalnej Rodziny Szkól na XXXII Ogólnopolski Zjazd Szkół Jana Pawła II, który w tym roku odbywać się będzie w dniach 24-25 maja w Tłuszczu. Poinformował również, że na stronie stowarzyszenia Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II została dodana zakładka, w której można znaleźć wszystkie informacje na temat działalności  Rodziny Szkół Archidiecezji Przemyskiej.

Po nim głos zabrał pan Krzysztof Warchoł członek Zarządu stowarzyszenia przedstawiając wszystkim szczegóły dotyczące konkursy Interdyscyplinarnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół  w Zarzeczu. Głos zabrała również przedstawicielka szkoły ze Zręcina, która przypomniała, że mija termin zgłaszania uczniów do Ogólnopolskiego Konkurs tematyczny „Myśli Jana Pawła II” dla uczniów klas VII i VIII oraz dotychczasowych gimnazjów, zachęcając do zgłaszania szkół.

W trakcie spotkania wystąpili uczniowie ze Szkoły Im. Jana Pawła II z Jawornika Polskiego, którzy zaprezentowali piękne kolędy i pastorałki. Po koncercie odbyło się łamanie opłatkiem i składania sobie życzeń. Tę część zakończyło wspólne zdjęcie uczestników spotkania .

Po tej oficjalnej części wszyscy przybili goście udali się do sali obok Sanktuarium na wspólny posiłek oraz papieską kremówkę. Tam przy wspólnym kolędowaniu zakończono opłatek.

W spotkaniu uczestniczyło 47 osób: księża, siostry zakonne, dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież z 17 placówek papieskich archidiecezji przemyskiej.