Etapy powiatowe konkursu rozstrzygnięte

26 marca 2019 roku odbył się etap powiatowy Wojewódzkiego Konkursu „Polska moja Ojczyzna przeszłość i teraźniejszość. Polska i Polacy w czasie II wojny światowej”. W tegorocznej edycji swój udział zgłosiło 76 szkół z terenu województwa podkarpackiego.

Zmagania powiatowe odbyły się w:  

 – Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Jasionce;

 Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Klimkówce;

 Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ulanowie;

– Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy;

– Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Orzechowcach;

– Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Oleszycach;

– Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Zarzeczu;

– Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu      

                 142 uczniów zmagało się z osiemnastoma zadaniami związanymi z tematyką konkursu. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą dotyczącą czasów II wojny światowej, udziału Polaków w walce z hitlerowcami oraz wiedzą związaną z Unią Europejską. Komisja konkursowa podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do etapu wojewódzkiego 46 uczniów z najwyższymi wynikami.

Etap finałowy odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Zarzeczu. Wszystkim uczestnikom; uczniom i nauczycielom, etapu powiatowego dziękujemy za trud włożony w przygotowanie się do konkursu. Wyniki pierwszego etapu pokazują, że uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami.

Koordynatorom, którzy zgodzili się gościć w swoich szkołach uczestników konkursu powiatowego dziękujemy bardzo za wspaniałą organizację i życzliwość. 

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół w Zarzeczu oraz nasze Stowarzyszenie.