Konkurs Interdyscyplinarny Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej – Zarzecze

Dnia 15 maja 2019 roku  w Zespole Szkół w Zarzeczu odbył się Konkurs Interdyscyplinarny Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Celem konkursu było dzielenie się wiedzą, rywalizacja sportowa oraz integracja uczniów i nauczycieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Małgorzata Rauch- Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Małgorzata Byrwa – Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze.

W konkursie wzięli udział uczniowie w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum). Udział w konkursie zgłosiło 19 drużyn ze  szkół z terenu Archidiecezji Przemyskiej noszących imię Jana Pawła II oraz uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły im. Jana Pawła II z Jasionki. Konkurs miał formę drużynową  i przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap – wiedzy, obejmował zagadnienia z wybranych przedmiotów w obrębie podstawy programowej. Drugi etap – sportowy, to ćwiczenia i zabawy lekkoatletyczne.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej najwyższe miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Klimkówce, II miejsce zajęli uczniowie z Zarzecza, natomiast III miejsce Szkoła Podstawowa z Zapałowa.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej kolejne miejsca zajęły drużyny ze szkół:  SP  w Jaworniku Polskim ( I miejsce), SP w Klimkówce  ( II miejsce), SP w Chałupkach ( III miejsce).

W kategorii klas VII, VIII szkoły podstawowe i III gimnazjum I miejsce zajęła drużyna z PG w Jaworniku Polskim,  II miejsce– ZS w Jasionce, natomiast III miejsce SP w Olszanach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowali: Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze pani Małgorzata Byrwa, Wójt Gminy Zarzecze pan Tomasz Bury, „Promlek” Grzegorz Prucnal, Firma Usługowo- Handlowa „ MINIPOL” Andrzej Matyja, Rada Rodziców ZS w Zarzeczu.

Konkurs ten przyczynił się również do promocji okolicy i jej pięknych zabytków. Uczestnicy konkursu mieli okazję zwiedzić Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu. Konkurs  stał się także nieocenionym wkładem w rozwój współpracy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji.