Konferencja „W rodzinie i szkole kochamy każde dziecko. Wsparcie, które dodaje skrzydeł…”

W mieniu naszego Stowarzyszenia pani Prezes Nina Kitlińska serdecznie zaprasza na Konferencję  IX TYDZIEŃ WYCHOWANIA  „W rodzinie i szkole kochamy każde dziecko. Wsparcie, które dodaje skrzydeł…

Hasłem tegorocznego, IX Tygodnia Wychowania są słowa skierowane do Jezusa przez Jego przyszłych uczniów: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Kto powinien wskazywać młodym ludziom drogę do Chrystusa? Jakie warunki należy spełnić, aby pomóc dzieciom, młodzieży odkryć powołanie, zmotywować do prawdziwego rozwoju? Jakie zadanie do wypełnienia mają rodzice? Jesteśmy świadkami początku wspólnej drogi Nauczyciela z uczniami. Jezus pozwolił im być ze sobą. Bycie razem i rozwijanie wzajemnych więzi ma zawsze podstawowe znaczenie w procesie wychowania. Szczególnie istotna jest relacja pomiędzy dzieckiem a jego pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, którymi są rodzice. Braków w tej relacji – zwłaszcza w pierwszej fazie życia dziecka – nie da się całkowicie naprawić. Relacja z rodzicami jest dla dziecka źródłem zaspokojenia najważniejszej potrzeby – poczucia bezpieczeństwa i zaufania, warunkującej jego prawidłowy rozwój w dalszych latach życia. Dom w znaczeniu wychowawczym to nie budynek, lecz żywe więzi pomiędzy członkami rodzin.

Adresatami konferencji są rodzice; nauczyciele, wychowawcy, katecheci; pedagodzy i psychologowie; dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; pracownicy poradni; przedstawiciele wydziałów edukacji, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. 

 

Program konferencji.