V Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej

We wtorek, 22 października 2019 r., w Jasienicy Rosielnej odbył się V Zjazd Rodziny Szkół noszących imię św. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Udział wzięli m.in. wiceprezes zarządu pan Mariusz Guzek, sekretarz zarządu Jan Szajny oraz członkowie stowarzyszenia Zbigniew Inglot oraz Krystyna Włodarczyk. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył abp Adam Szal. Po modlitwie w świątyni dalszy ciąg spotkania miał miejsce w sali kinowej Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej. Tam uczniowie Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie przedstawili program artystyczny poświęcony swojemu patronowi. Kolejnym punktem Zjazdu Rodziny Szkół noszących imię św. Jana Pawła II było wystąpienie Krzysztofa Majkowskiego, przewodniczącego Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej, który dziękował za organizację zjazdu oraz przedstawił zakres działań rodziny szkół na przestrzeni całego roku. Część oficjalną Zjazdu Rodziny Szkół noszących imię św. Jana Pawła II z Archidiecezji Przemyskiej zakończyło rozdanie nagród laureatom Szkolnego Konkursu Literackiego pt. „Piszę do Ciebie Ojcze…” oraz wystąpienia zaproszonych gości,  mi.in Podkarpackiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch, pani Urszuli Brzuszek wójta Gminy Jasienica Rosielna oraz  posła na Sejm RP pana Adama Śnieżka.

W ramach zjazdu odbyło się robocze spotkanie abpa Adam Szala z dyrektorami szkół im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej, w którym uczestniczyli również przedstawiciele naszego Stowarzyszenia. Podczas spotkania ustalono wstępnie styczniowy termin spotkania opłatkowego z ks. arcybiskupem. Zaproponowano również, by dzielić się miedzy sobą dobrymi praktykami szkolnymi. Bazą wymiany takich praktyk byłaby strona internetowa prowadzona przez nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.