V Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej.

We wtorek, 22 października 2019 r., w Jasienicy Rosielnej odbył się V Zjazd Rodziny Szkół noszących imię św. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył abp Adam Szal. W wygłoszonej homilii Metropolita Przemyski ukazał, jak ważnym był dla całego świata pontyfikat św. Jana Pawła II, jego nauczanie i przykład, który nam dawał: „…Obserwujemy niezwykłą moc tego pontyfikatu, polegającą na tym, że rzeczywiście wstawał i szedł poprzez podróże apostolskie, których było ok. 120, poprzez pontyfikat w czasie którego pochylał się wszystkimi ludźmi, podchodził do każdego człowieka. Dostrzegał ich radości, a także ich cierpienie. Głosił Pana Boga, który jest miłością miłosierną i to było dla niego źródłem szczęścia.”

Po modlitwie w świątyni dalszy ciąg spotkania miał miejsce w sali kinowej Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej. Tam uczniowie Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie przedstawili program artystyczny poświęcony swojemu patronowi. Kolejnym punktem Zjazdu Rodziny Szkół noszących imię św. Jana Pawła II było wystąpienie Krzysztofa Majkowskiego, przewodniczącego Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej, który dziękował za organizację zjazdu oraz przedstawił zakres działań rodziny szkół na przestrzeni całego roku. Część oficjalną Zjazdu Rodziny Szkół noszących imię św. Jana Pawła II z Archidiecezji Przemyskiej zakończyło rozdanie nagród laureatom Szkolnego Konkursu Literackiego pt. „Piszę do Ciebie Ojcze…” oraz wystąpienia zaproszonych gości,  mi.in Podkarpackiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch, pani Urszuli Brzuszek wójta Gminy Jasienica Rosielna oraz  posła na Sejm RP pana Adama Śnieżka.

           Ponadto w ramach zjazdu odbyło się robocze spotkanie abpa Adam Szala z dyrektorami szkół im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny szkół im. Jana Pawła II. Podczas spotkania ustalono wstępnie styczniowy termin spotkania opłatkowego z ks. arcybiskupem. Zaproponowano również, by dzielić się miedzy sobą dobrymi praktykami szkolnymi. Bazą wymiany takich praktyk byłaby strona internetowa prowadzona przez wspomniane wyżej  Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.