Opłatek z ks. Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem

10 stycznia 2020 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie odbyło się spotkanie opłatkowe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej z ks. arcybiskupem Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, pani Nina Kitlińska – prezes, pan Mariusz Guzek – wiceprezes oraz członkowie stowarzyszenia: pani Agata Rzeszutek, pan Jan Szajny, pan Krzysztof Warchoł oraz pani Krystyna Włodarczyk.
Spotkanie rozpoczęło się w wspólną modlitwą, którą poprowadził ks. arcybiskup Adam Szal oraz ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II. Dalsza część spotkania miała miejsce w dolnej sali kościoła. Wszystkich zebranych powitał przewodniczący społecznej Rady Rodziny szkół archidiecezji przemyskiej, dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu pan Krzysztof Majkowski. Następnie głos zabrał ks. arcybiskup Adam Szal, który również przywitał wszystkich zebranych okazując wielką radość z faktu możliwości wspólnego spotkania się i kolędowania oraz integracji dyrektorów, nauczycieli i katechetów szkół Jana Pawła II. Przy tej okazji podzielił się wspomnieniami z Watykanu. Następnie uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

Potem głos zabrała pani Nina Kitlińska – prezes stowarzyszenia, która zaprosiła wszystkich zebranych na Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Jasionki. Pani prezes, która jest dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce po krótce przedstawiła zarys zjazdu i podała termin (20-30 maja 2020). Głos zabrał również pan Krzysztof Warchoł zapraszając na  Interdyscyplinarny Konkurs do Zespołu Szkół w Zarzeczu, przedstawiając zasady w nim udziału.

W trakcie spotkania wystąpił zespół muzyczny ze Szkoły im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, który dał piękny koncert kolęd, czym zachęcił wszystkich do wspólnego kolędowania. Tę część spotkania opłatkowego zakończyło wspólne zdjęcie.

Po tej oficjalnej części wszyscy przybili goście udali się do sali obok Sanktuarium na wspólny posiłek oraz papieską kremówkę. Tam zakończono opłatek.

W spotkaniu uczestniczyło 43 osób: księża, siostry zakonne, dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież z 12 placówek papieskich archidiecezji przemyskiej.