Wojewódzki Konkurs Historyczno-Religijny „Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości”

Uwaga!!!!!! KONKURS

Wojewódzki Konkurs Historyczno-Religijny „Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości”

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/18 organizujemy Wojewódzki Konkurs Historyczno-Religijny: „Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości”.

Informacja o miejscach i czasie przeprowadzenia Konkursu zamieszczone są Regulaminie Konkursu, na stronie:  www.pcen.pl

Konkurs jest adresowany dla uczniów gimnazjów z diecezji rzeszowskiej, przemyskiej, sandomierskiej, tarnowskiej i zamojsko-lubaczowskiej, z obszarów wchodzących w skład województwa podkarpackiego.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli na temat roli Kościoła w jednoczeniu Polaków na drodze do odzyskania niepodległości. Szczególną rolę w tym procesie odegrał Święty Jan Paweł II, który dał nam realną nadzieję na życie w wolnej Polsce. Kościół był jedyną instytucją, która wychowywała Naród do wolności, był też depozytariuszem utraconej państwowości. To parafie i zakony przechowywały pamięć o historii Narodu. Duchowni mówili zarówno o wolności wewnętrznej – osobistej, jak  i społecznej oraz politycznej. Dlatego na przestrzeni lat niewoli Naród zachował zdolność do odbudowy samodzielnego państwa. Upowszechnianie tej wiedzy wpłynie na kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.

Zgłoszenia na kartach zgłoszeń prosimy przesyłać na adres: jkulasa@pcen.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2017 r.

Na szczegółowe pytania dotyczące przebiegu Konkursu informacji udziela Pan Jacek Kulasa tel. 158224015 wew. 27, e-mail: jkulasa@pcen.pl.