X-lecie Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II…

X-lecie Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz XX rocznica nadania imienia Jana Pawła II Samorządowej Szkole Podstawowej w Goździe Lipińskim.

23 października 2017r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Goździe Lipińskim  odbyły się uroczystości XX rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła oraz X-lecia Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy p.w. Świętego Michała Archanioła w Goździe Lipińskim, celebrowana przez Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Jego Ekscelencję Biskupa Mariana Rojka. Następnie dalsze uroczystości odbyły się w budynku szkoły. Nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, występ  artystyczny w wykonaniu uczniów SP w Góździe Lipińskim, podsumowanie 10-letniej działalności Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ogłoszenie wyników konkursów  i wręczenie nagród laureatom. Obchody zakończyły się  wspólnym obiadem oraz wymianą doświadczeń między uczestnikami. W uroczystościach wziął udział sekretarz stowarzyszenia Jan Szajny.