XX-lecie nadania szkole w Klimkówce imienia Jana Pawła II…

XX-lecie nadania szkole w Klimkówce imienia Jana Pawła II oraz III Zjazd Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej

25 października 2017 roku w Klimkówce miała miejsce niecodzienna uroczystość – XX-lecie nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz III Zjazd Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna i zaproszeni goście: Jego Ekscelencja Metropolita Przemyski ksiądz arcybiskup Adam Szal, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Gminy Rymanów Wojciechem Farbańcem i Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyną Przybyłą – Ostap na czele oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, przedstawiciele duchowieństwa, Zarząd Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej, dyrektorzy szkół i placówek im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej, dyrektorzy szkół i placówek z terenu Gminy Rymanów, dyrektorzy i kierownicy instytucji działających na terenie Gminy Rymanów, przedstawiciele organizacji działających na terenie Klimkówki, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Klimkówki.

            Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza arcybiskupa Adama Szala, który w wygłoszonej homilii zaznaczył wielkość patronatu Jana Pawła II oraz zadania jakie się z tym wiążą. Następnie podczas spotkania w Domu Ludowym, po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu szkoły, wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły Agnieszka Groblewska przedstawiając podejmowane od 20 lat działania wychowawcze inspirowane etosem Patrona.

            Kolejnym punktem obchodów był występ artystyczny uczniów. Na scenie pojawił się chór szkolny prowadzony przez Beatę Dębiec i uczniowie w sztuce zatytułowanej „Pewnego razu w Wadowicach”, którą wyreżyserowała s. Diana Jonczyk. Młodzi artyści wykazali się niezwykłym talentem i urzekli publiczność swoim występem. Widzowie mieli okazję zobaczyć Karola jako zwyczajnego chłopca, którego wiara, ambicja i pracowitość doprowadziły aż do Watykanu, na Stolicę Piotrową.

W dalszej części uroczystości laureaci Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie i konkursu fotograficznego „Zdjęcie ze św. Janem Pawłem II” oraz zwycięzcy III Biegu Przełajowego im. św. Jana Pawła II, które zostały zorganizowane w ramach przygotowań do jubileuszu.

Po części oficjalnej ważnym punktem jubileuszu było również spotkanie Jego Ekscelencji Metropolity Przemyskiego księdza arcybiskupa Adama Szala z dyrektorami szkół i placówek im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej, które było doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami związanymi z pracą w szkołach mających tak wielkiego Patrona oraz do zainicjowania nowych form współpracy między szkołami i instytucjami.