Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół imienia Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego

26 października 2017 r. w Rzeszowie przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział  w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli Szkół imienia Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego zatytułowanej: „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”.

Program konferencji przewidywał dwie części. Pierwsza cześć odbyła się w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Rozpoczęła ją uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski oraz bp. Jana Wątroby, Ordynariusza Rzeszowskiego.  W homilii Prymas Polski podkreślał potrzebę towarzyszenia młodemu człowiekowi w procesie wychowania, dawania mu niepodważalnych autorytetów. Podkreślał potrzebę służby wspólnocie szkolnej, wyczulenia na dobro Ojczyzny oraz uczenia odpowiedzialności za przyszłość.

Śpiewy podczas liturgii wykonały dwa chóry: szkolny chór z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce oraz młodzieżowy chór z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie

Druga część konferencji odbyła się w murach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Na tę część składały się: wykład programowy Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka i dwa panele dyskusyjne. Pierwszy zatytułowany: „Wprowadzenie w świat wartości – w centrum uwagi współczesnej edukacji” oraz „Współczesne dylematy wychowania do wartości”. Ponadto uczestnicy konferencji wysłuchali świadectwa o Helenie Kmieć wolontariuszce, absolwentce szkoły im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Libiążu oraz zapoznali się z przykładami działań wychowawczych szkół inspirowanych etosem prezentowanych Patronów.

Konferencję zakończyło rozdanie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel wychowujący do wartości”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele zarządu naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny szkół im. Jana Pawła II.