Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych – konferencja

24 listopada 2017 roku  w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja na temat „Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”.

Uczestników przywitał wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, który podkreślił, że spotkanie jest istotnym głosem w dyskusji na temat zagrożeń w przestrzeni internetu i kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem.

Celem konferencji było praktyczne wsparcie działań profilaktyczno-wychowawczych służących młodzieży, rodzinom i szkołom z terenu województwa podkarpackiego. Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości reagowania ze strony rodziców i szkoły w przypadku uzależnienia od komputera; działań policji w obszarze cyfrowego świata; ochrony wizerunku i niebezpieczeństwa jego utraty. Zaprezentowano także najnowsze wyniki badań dotyczące młodzieży wobec rzeczywistości online.

W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele, katecheci, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę oraz członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania. Konferencja została zorganizowana przez Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,  Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Międzynarodowe Studenckie Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Rzeszowie, Międzynarodowe Centrum Dialogu „Dekalog” – Stowarzyszenie w Rzeszowie.

Stowarzyszenie reprezentowali: prezes pani Nina Kitlińska oraz członkowie Stowarzyszenia pani Agata Kurcz oraz pan Jan Szajny.