Konferencja Naukowa Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (część 2)

23 lutego 2018 r. (piątek) w  SALI  KOLUMNOWEJ Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego   w Rzeszowie odbędzie się Konferencja Naukowa Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (część 2). Jednym z organizatorów konferencji jest nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny, znajdują się pedagogiczne wskazania: Bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych oraz Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Wiele środowisk, zaangażowanych w pracę z młodzieżą, z troską przyjęło Ministerialne stanowisko. Współczesny rozwój nowych technologii mobilizuje bowiem do podejmowania wielorakich inicjatyw, które wspierają wychowawczą rolę rodziny i szkoły. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw nie ogranicza się już do świata offline, ale poszerza się o nowe spektrum doświadczeń cyfrowego świata online. Choć człowiek jest ten sam i potrzebuje relacji, to jednak w obszarze cyberrzeczywistości nierzadko pozostaje sam, gubi się,  a nawet pogrąża w nieznane dotąd uzależnienia. Pytanie – Jak wychowywać? motywuje zatem do zastanowienia się nad jakością procesu przekazywania wartości; zachęca do podejmowania działań, które pomogą w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw, tym razem w świecie cyfrowych mediów..

Adresatami konferencji są rodzice:  nauczyciele, katecheci, wychowawcy; pedagodzy i psychologowie; dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; pracownicy poradni; przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Organizatorzy

Szczegóły dotyczące konferencji w załączniku. Serdecznie zapraszamy.

Program konferencji