Początki Stowarzyszenia

Podkarpacka Rodzina Papieska

Pomysł zrzeszenia szkół noszących imię Jana Pawła II zrodził się w 1998 r. w  Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. W związku ze zbliżającą się wizytą Ojca Świętego w Łowiczu dyrekcja i nauczyciele postanowili przybyć na to spotkanie jako rodzina szkół noszących imię Wielkiego Polaka. Wobec braku ewidencji rozpoczęła się akcja poszukiwania w całej Polsce szkół im. Jana Pawła II. Jeszcze przed przyjazdem Ojca Świętego do Łowicza udało się zorganizować trzy ogólnopolskie spotkania w Sułoszowej, Twardogórze i Radomiu.  Na spotkanie z  Papieżem w  Łowiczu – 14 czerwca 1999 r. zgłosiło się 35 szkół im. Jana Pawła II. Od tego momentu rozpoczęła się intensywna współpraca ogarniająca coraz więcej placówek. Na ostatnim, VIII Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkol im. Jana Pawła II, które miało miejsce 8 marca br. w Podolu-Górowej, uczestniczyli przedstawiciele 53 szkół. Zarówno zjazdy ogólnopolskie jak i wojewódzkie coraz bardziej integrują dyrekcje, nauczycieli i katechetów. W nurcie tej aktywności swoją działalność szczególnie zaznaczyło województwo podkarpackie.

Owocem licznych spotkań dyrekcji, nauczycieli, katechetów i uczniów było Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 2 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie spotkali się przedstawiciele 20 szkół województwa podkarpackiego z Chmielnika, Gorzyc, Jawornika Polskiego, Lipnicy Dolnej, Medyni Głogowskiej, Nowej Sarzyny, Nowosielec, Oleszyc, Orzechowiec, Piątkowej, Piwody, Pysznicy, Rzeszowa – SP nr 23 i Gimnazjum nr 7, Stalowej Woli – SP nr 12, Świebodnej, Tyczyna, Woli Ocieckiej i Zarzecza w osobach dyrektorów, katechetów, rodziców, uczniów jak również władz samorządowych.

Po Mszy św. w katedrze rzeszowskiej sprawowanej w X  rocznicę pobytu w Rzeszowie papieża Jana Pawła II uczestnicy spotkania założycielskiego przeszli do budynku szkoły. W otwarciu spotkania uczestniczyli ks. bp Edward Białogłowski, p. Zbigniew Pińkowski – członek Zarządu Miasta Rzeszowa, p. Helena Duś – przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz p. Zbigniew Inglot – przewodniczący Rady Rodziców. Po powitaniu przez dyrektora szkoły – p. Mariusza Guzka, goście obejrzeli program słowno-muzyczny pt. „Nie ma ścieżek gotowych” przygotowany przez p. Małgorzatę Wójtowicz. Program opierał się na tekstach poetyckich Karola Wojtyły m. in. fragmentach Pieśni o wodzie, Pieśni o słońcu niewyczerpanym. Była to opowieść o wewnętrznych rozterkach wywołanych poszukiwaniem drogi  życiowej. Muzykę do programu przygotowała  p. Dorota Mackiewicz.

Po obiedzie odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Założyciele upoważnili członków Komitetu Założycielskiego w składzie: p. Mariusz Guzek, p. Agata Kurcz – dyrektor SP nr 12 w Stalowej Woli i p. Jan Szajny – zastępca dyrektora SP w Zarzeczu do zarejestrowania Stowarzyszenia w Sądzie Wojewódzkim. Tymczasową siedzibą stowarzyszenia stała się  Szkoła Podstawowa nr 23 w Rzeszowie.

Jednocześnie uchwalono statut, który wśród głównych zadań wymienia: wspomaganie programu edukacyjnego szkół im. Jana Pawła II, promowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży tych szkół, wychowanie w oparciu o wartości głoszone przez Patrona, integrację środowisk związanych z osobą Papieża Polaka. Cele te Stowarzyszenie realizuje m. in. prowadzenie działalności rozwijającej u młodzieży zainteresowanie intelektualne, artystyczne, sportowo-rekreacyjne i turystyczne, prowadzenie działań mających na celu popularyzację postaci, twórczości i życia papieża Jana Pawła II, uczestnictwo w uroczystościach, świętach narodowych i patriotycznych, prowadzenie działalności wydawniczej.

W czasie zebrania założycielskiego uczniowie, którzy przybyli do Rzeszowa, głównie w ramach pocztów sztandarowych, oglądali fragmenty filmu z pobytu Papieża w Rzeszowie i film pt. „Od Wadowic do Rzymu” w reż. Jerzego Klechy. Pokaz multimedialny przygotował p. Roman Tabisz  z Politechniki Rzeszowskiej. Goście mogli również zobaczyć wystawę prac plastycznych przedstawiającą wizerunki Jana Pawła II namalowanie przez dzieci, wystawę fotografii z pobytu Papieża w Rzeszowie oraz bardzo interesującą kolekcję znaczków pocztowych z wizerunkiem Jana Pawła II, którą udostępnił p. Adolf Dynda z Oleszyc.

Ks. Tomasz Nowak