IV Zjazd Rodziny Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej- Iwonicz Zdrój

22 października 2018 r W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II – Rodzina Szkół Archidiecezji Przemyskiej noszących jego imię, spotkała się Iwoniczu Zdroju. Zjazd rozpoczęła uroczysta Msza św. której przewodniczył metropolita przemyski ks. abp Adam Szal. W homilii wskazał 6 najważniejszych skarbów, którymi są: wiara, rodzina, życie, Ojczyzna, przyroda i wiedza. Są one potrzebne do zdobycia najważniejszego skarbu, jakim jest świętość, patrząc i naśladując św. Jana Pawła II.

Po zakończonej Mszy św. przedszkolaki z Gminnego Przedszkola noszącego imię Jana Pawła II  (gospodarze spotkania), przedstawiły życie Karola Wojtyły w pięknej inscenizacji. Zostały także złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą pontyfikat największego z Polaków a w niebo poszybowało 100 biało- czerwonych balonów w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dalsza część spotkania to serdeczne słowa powitania od pani dyrektor przedszkola Krystyny Włodarczyk (gospodarza miejsca) oraz wystąpienia zaproszonych gości,  którymi byli: ks. abp Adam Szal Metropolita Przemyski, Wicekurator Oświaty p. Stanisław Fundakowski, burmistrz Iwonicza- Zdroju p. Witold Kocaj, prezes Stowarzyszenia Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II p. Nina Kitlińska, przedstawiciel Społecznej Rady Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II p. Marian Penar.

 Następnie zostały wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego na logo Rodziny Szkół Archidiecezji Przemyskiej. Zwyciężczynią została Julia Pawłowska (absolwentka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu).  Nagrodę wręczył dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Warze – pan Aleksander Fil, organizator konkursu. Na zakończenie Zjazdu odbyło się rodzinne spotkanie wszystkich  dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej z ks. arcybiskupem Adamem Szalem. Było ono czasem dzielenia się dobrymi działaniami, które „wywołują” uśmiech Jana Pawła II, zaplanowano także spotkanie kolędowe, miejsce kolejnego zjazdu w przyszłym roku oraz wysłano pozdrowienia do szkół z naszej rodziny, którzy nie mogli uczestniczyć w Zjeździe.

 Ustalenia:

  1. Wytypowano Szkołę w Jasienicy Rosielnej im. Jana Pawła II jako gospodarza V zjazdu, który planowany jest na październik 2019 roku, następne zjazdy maja odbyć się w Jaworniku Polskim, Warze, Chałupkach
  2. Wysłane zostały pozdrowienia do szkół im. Jana Pawła II, które nie wzięły udziału w spotkaniu
  3. Zaplanowano na II połowę stycznia 2019 roku wspólne kolędowania w Krośnie
  4. Rozmawiano również o możliwości organizacji „Majówki” , dokładny termin i miejsce do ustalenia w krośnie
  5. Padł pomysł stworzenia kroniki Rodziny Szkół