Opłatkowe spotkanie z ks. arcybiskupem Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem.

11 stycznia 2018 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie odbyło się opłatkowe spotkanie  Rodziny Szkół im. Jana Pawła II diecezji przemyskiej z ks. arcybiskupem Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Nina Kitlińska – prezes, pan Mariusz Guzek -wiceprezes, pan Jan Szajny sekretarz oraz członek Stowarzyszenia pan Marian Penar.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący społecznej Rady Rodziny szkół diecezji przemyskiej,  dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu pan Krzysztof Majkowski. Dziękując wszystkim za przybycie poinformował  o  działalności  Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Po nim głos zabrał członek społecznej Rady Rodziny Szkół, a zarazem członek Społecznej Rady Rodziny Ogólnopolskiej pan Marian Penar, który przedstawił wszystkich przybyłych na spotkanie przedstawicieli szkół. Następnie głos zabrał pan Jan Szajny sekretarz naszego Stowarzyszenia, który przedstawił wszystkim regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Przyrodniczego, którego organizatorem jest szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu oraz nasze Stowarzyszenie, a skierowany jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z całego Podkarpacia oraz szczegóły III Wojewódzkiego Zjazdu uczniów i przedstawicieli szkół Jana Pawła II, który będzie miał miejsce w katedrze rzeszowskiej 1 czerwca 2018 roku. Zaproponował również wspólny wyjazd przedstawicieli Diecezjalnej Rodziny Szkól na XXXI Ogólnopolski Zjazd Szkół Jana Pawła II, który w tym roku odbywać się będzie w dniach 15-16 czerwca 2018 roku w Radzyniu Podlaskim. Głos zabrała również prezes naszego Stowarzyszenia pani Nina Kitlińska, która przedstawiła krótką historię stowarzyszenia oraz jego działalność. Tuż po niej głos zabrał pan dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze, który odpowiedzialny jest za zorganizowanie konkursu plastycznego na logo Rodziny. Przedstawił propozycje regulaminowe dotyczące tego konkursu. Jego rozstrzygniecie będzie mieć miejsce w II semestrze roku szkolnego 2017/2018, a nagrody dla laureatów wręczone będą na  IV zjeździe Diecezjalnej Rodziny  w Iwoniczu- Zdroju.

 Niedługo potem na spotkanie przybył ks. arcybiskup Metropolita Przemyski Adam Szal, którego do sali obrad wprowadził ks. proboszcz, kustosz sanktuarium krośnieńskiego Jan Bielec. Ks. arcybiskup przywitał wszystkich zebranych okazując wielką radość z faktu możliwości wspólnego spotkania się i kolędowania. Wręczył zebranym książkę pt. „Z wielką miłością ogarniam sercem prastary gród nad Sanem”, wydaną z okazji rocznicy 25 -lecia obecności św. Jana Pawła II w Przemyślu. Kilka słów skierował także do zebranych ks. Proboszcz, który przedstawił krótko historię powstania sanktuarium oraz przybliżył świadectwa otrzymanych łask, które miały miejsce za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Następnie przed Diecezjalną Rodziną wystąpił zespół muzyczny działający przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła  II w Krościenku Wyżnym. Zespół składający się z dziesięciu osób dał piękny koncert kolęd i pastorałek. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wspólnego kolędowania. Po koncercie odbyło się łamanie opłatkiem i składania sobie życzeń. Tę część zakończyło wspólne zdjęcie.

Potem wszyscy uczestnicy zebrania mieli możliwość oglądania muzeum – izby pamięci poświęconej Ojcu Świętemu, tam również goście dokonali wpisu się do księgi pamiątkowej. Po zwiedzeniu muzeum wszyscy udali się do Sanktuarium, gdzie ks. arcybiskup Metropolita Przemyski Adam Szal przedstawił krótką historię ołtarza Sanktuarium oraz poprowadził modlitwę i litanię do św. Jana Pawła II.

Po tej oficjalnej części wszyscy przybili goście udali się do sali obok Sanktuarium na wspólny posiłek oraz papieską kremówkę, który przygotowała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej. Tam po obiedzie miał miejsce ciąg dalszy kolędowania. Rozmawiano także o przyszłych działaniach Rodziny Szkół Diecezji Przemyskiej, jak również o działaniach Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodzony Szkól im. Jana Pawła II. Ustalono, że najbliższy Zjazd Rodziny Szkół Diecezji Przemyskiej, który ma mieć miejsce w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Iwoniczu – Zdroju odbędzie się 22 października 2018 roku. Przyjęto także propozycję ks. arcybiskupa, by spotkać się całą Diecezjalną Rodziną na majówce w Kraczkowej, by wspólnie modlić się i śpiewać pieśni Maryjne.

Na zakończenie spotkania ponownie głos zabrała prezes naszego Stowarzyszenia pani Nina Kitlińska, która przedstawiła plany stowarzyszenia na 2018 rok oraz wiceprezes Stowarzyszenia pan Mariusz Guzek, który zachęcał zebranych do wpisywania się w poczet członków stowarzyszenia. Głos również zajął przewodniczący Społecznej Rady pan Krzysztof Majkowski, który przestawił  współpracę Rodziny Diecezji Przemyskiej  z  naszym Podkarpackim Stowarzyszeniem. Dziękując wszystkim za przybycie złożył także wstępną deklarację wspólnego wyjazdu do zaprzyjaźnionego Progimnazjum im. Jana Pawła II  w Wilnie.

W spotkaniu uczestniczyło 60 osób: księża, siostry zakonne, dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież z 18 placówek papieskich diecezji przemyskiej.